skywind

Fisherman’s Fury Bonanza โดย Skywind ที่ EMPIRE777

Fisherman’s Furry Bonanza สล็อตมือถือ เกมนี้มีกลไกการจ่ายเงินแบบกระจายที่คุณต้องลงจอด 8 หรือมากกว่าของประเภทสัญลักษณ์เดียวกันที่ใดก็ได้บนวงล้อเพื่อสร้างชุดค่าผสมที่ชนะซึ่งจะเปิดใช้งานคุณสมบัติน้ําตก ข้อเสนอการลงทะเบียน Fisherman’s Fury Bonanza ข้อมูลสล็อต แรงบันดาลใจจากลวดลายตกปลาการออกแบบของเกมมีชาวประมงเคราแดงวางอยู่บนท่าเรือทางด้านขวาของวงล้อ วงล้อตั้งอยู่ใต้น้ําสีฟ้าบนท่าเทียบเรือไม้เพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสําหรับการจ่ายเงินมหาศาล ปุ่มซื้อโบนัสจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอในขณะที่วงล้ออยู่ในตําแหน่งตรงกลาง…